• Makale: TOK’07 – Webots Gerçekçi Benzetim Yazılımı ile Sürü Robot Uygulamaları, Şadi Çağatay Öztürk, Andaç Töre Şamiloğlu, Veysel Gazi, 2007[download url=”http://www.scozturk.com/wp-content/uploads/permanent/scozturk.com%20-%20Webots%20Ger%C3%A7ek%C3%A7i%20Benzetim%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1%20ile%20S%C3%BCr%C3%BC%20Robot%20Uygulamalar%C4%B1%20-%20Yay%C4%B1n.pdf”]
  • Kitap: Intel 8086 ile Mikroişlemci Programlamaya Giriş, Şadi Çağatay Öztürk, Dr. Oğuz Ergin, 2009[download url=”http://www.scozturk.com/wp-content/uploads/permanent/scozturk.com%20-%20Intel%208086%20ile%20Mikroi%C5%9Flemci%20Programlamaya%20Giri%C5%9F%20-%20Kitap.pdf”]