A- Gerekli Malzemeler:

1 – Bilgisayar
2 – 2 adet RS232 kapısı bulunan bilgisayar yada USB-Seri dönüştürücü

B- Açıklamalar:

Bu uygulamada ISIS ortamında RS232 simülasyonu yapacağız. Bunun için ISIS’in COMPIM nesnesini kullanarak bilgisayarın seri kapısından veriler göndereceğiz ve bu verileri bir program aracılığıyla okuyacağız. Aynı şekilde bilgisayardaki programdan bir veri gönderildiğinde de devremiz bu veriyi alabilecek.
Bunu yapabilmek için bilgisayarın 2 seri kapısını kullanacağız. Eğer bilgisayarınızda seri kapı yoksa veya bir tane varsa (ki bende 1 tane var) USB-Seri çevirici kullanarak USB kapısını seri kapı gibi kullanabilirsiniz.

C- Uygulama:

PIC’e seri kapıdan “1″ karakteri gelirse PIC bu karakteri geri yollayacak, “2″ karakteri gelirse “Merhaba” mesajını yollayacak ve “3″ karakteri gelirse “3″ karakterini iki ile çarpıp geri yollayacak. Diğer veriler için ise verinin algılanamadığına dair bir mesaj gönderecek.

D- Devre Şeması (ISIS):

devre_sema1.JPG

E- Kod (CCS C):

pic_3.c :

 1. // Include dosyaları
 2. #include “D:\scozturk\pic_3\pic_3.h”
 3. #include <input.c>      // Girdi çıktı fonksiyonlaru için
 4. #include <string.h>     // String ilklemleri için
 5. // Kapı Tanımlamaları
 6. #BYTE a_kapisi = 0x05
 7. #BYTE b_kapisi = 0x06
 8. #BYTE c_kapisi = 0x07
 9. #BYTE d_kapisi = 0x08
 10. #BYTE e_kapisi = 0x09
 11. // Ön ayarların yapıldığı fonksiyon
 12. void ayarlar()
 13. {
 14. setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
 15. setup_adc(ADC_OFF);
 16. setup_psp(PSP_DISABLED);
 17. setup_spi(FALSE);
 18. setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
 19. setup_timer_1(T1_DISABLED);
 20. setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
 21. setup_uart(9600);                   // RS232’yi 9600 Baud’a ayarla
 22. }
 23. // Ana fonksiyon
 24. void main()
 25. {
 26. int veri;                           // Veri değişkeni
 27. ayarlar();                          // PIC’i ayarla
 28. set_tris_b(0x00);                      // B kapısını çıkış olarak ayarla
 29. b_kapisi = 0x00;                    // B kapısını sıfırla
 30. veri = 0;                           // Değişkene ilk değeri ver
 31. delay_ms(3000);                     // 3 sn gecikme
 32. printf(“Merhaba ben RS232”);        // Giriş mesajını gönder
 33. delay_ms(1000);                     // 1 sn gecikme
 34. printf(“1-2-3 komut yollayin!:”);   // Komut mesajını yaz
 35. for (;1;)   // Sonsuz döngü
 36. {
 37. veri = getc();                   // Seri kapıdan gelen veriyi al
 38. if(veri == ‘1’)                  // Veri 1 karakteri mi?
 39. {
 40. putc(veri);                   // Evet. Veriyi geri gönder.
 41. }
 42. else if(veri == ‘2’)             // Veri 2 karakteri mi?
 43. {
 44. printf(“Merhaba!”);           // Evet. O zaman Merhaba mesajını gönder.
 45. }
 46. else if(veri == ‘3’)             // Veri. 3 karakteri mi?
 47. {
 48. veri = veri * 2;              // Evet. Veriyi 2 ile çarp.
 49. putc(veri);                   // Veriyi seri kapıdan yolla.
 50. }
 51. else                             // Başka bir veri mi?
 52. {
 53. printf(“ALGILANAMADI”);       // Verinin algılanamadığını söyle
 54. }
 55. }
 56. }

pic_3.h :

 1. #include <16F877.h>
 2. #device *=16
 3. #device adc=8
 4. #FUSES NOWDT                     //No Watch Dog Timer
 5. #FUSES HS                        //High speed Osc (> 4mhz)
 6. #FUSES NOPUT                     //No Power Up Timer
 7. #FUSES NOPROTECT                 //Code not protected from reading
 8. #FUSES NOBROWNOUT                //No brownout reset
 9. #FUSES NOLVP                     //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
 10. #FUSES NOCPD                     //No EE protection
 11. #FUSES NOWRT                     //Program memory not write protected
 12. #FUSES NODEBUG                   //No Debug mode for ICD
 13. #use delay(clock=20000000)
 14. #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)

F- Devrenin Resmi:

devre_resim1.JPG