Bu D programlama örneğinde fibionacci sayılarını hesaplayan bir program bulunmaktadır.

 

 1. // Kütüphane dosyaları
 2. import std.stdio;           // Basit girdi/çıktı işlemleri
 3. import std.string;          // Dizgiler üstünde işlemler
 4. // Ana fonksiyon
 5. void main(char[][] argumanlar)
 6. {
 7. // Değişken tanmlamalar
 8. char[]      veri_okunan;                                        // Klavyeden okunan veriler bu diziye doldurulur
 9. int         mevcut_sayi = 2;                                    // Hesaplanan fibionacci sayısının tutulduğu değişken
 10. int         onceki_sayi = 1;                                    // Bir önceki fibionacci sayısının tutulduğu değişken
 11. int         tampon;                                             // Tampon değişken
 12. int         sinir;                                              // Sınır sayısı
 13. writef(“Fibionacci sayilarini listeleyecegim…\n”);            // Ekrana yazı yaz
 14. writef(“1 den hangi sayiya kadar listelememi istersin?”);       // Ekrana yazı yaz
 15. veri_okunan = chop(readln());                                   // Klavye girdisini oku
 16. sinir = atoi(veri_okunan);                                      // Girilen sayıyı int veri tipine çevir
 17. writef(“1*1”);                                                  // Dizinin ilk 2 sayısını yaz
 18. while(mevcut_sayi < sinir)                                      // Kullanıcı tarafından konan sınıra kadar fibionacci sayılarını listele
 19. {
 20. writef(“*%d”,mevcut_sayi);                                  // Sayıyı ekrana yaz
 21. tampon = mevcut_sayi;                                       // Hesaplanmış fibionacci sayısını yedekle
 22. mevcut_sayi = fibionacci_hesap(onceki_sayi,mevcut_sayi);    // Yeni fibionacci sayısını hesapla
 23. onceki_sayi = tampon;                                       // Bir önceki fibionacci sayısnı değişkene kaydet
 24. };
 25. return 0;                                                       // Program hatasız sonlandırıldı
 26. }
 27. // Fibionacci hesaplama fonksiyonu
 28. int fibionacci_hesap(int onceki_sayim,int mevcut_sayim)
 29. {
 30. return (onceki_sayim + mevcut_sayim);                           // Mevcut ve bir önceki sayları topla ve çıktı olarak ver
 31. }