Giriş
Bu yazımda Ruby ile basit string ve dizgi işlemlerinin nasıl yapılabileceğini göreceğiz. Birçok programlama diline göre oldukça basit.

Ayraçlarla Ayrılmış Stringleri Parçalamak
Örneğin şu veriyi içeren bir stringimiz olsun:

merhaba,dünya,ben,ruby,programlama,yapıyorum

Bu stringi “,” ayracıyla ayırıp aşağıdaki gibi kelime kelime ekrana basalım:

merhaba
dünya
ben
ruby
programlama
yapıyorum

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Parçalanacak string
parcalanacak = "merhaba,dünya,ben,ruby,programlama,yapıyorum"

# ,'den ayır ve diziye ay
kelime_dizisi = parcalanacak.split(",")

# Dizideki her bir giriş için girişi ekrana yazdır
kelime_dizisi.each do |kelime|
  puts kelime
end

Hmm, bir de ekrana basarken her kelimenin baş harfini büyük yapalım:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Parçalanacak string
parcalanacak = "merhaba,dünya,ben,ruby,programlama,yapıyorum"

# ,'den ayır ve diziye ay
kelime_dizisi = parcalanacak.split(",")

# Dizideki her bir giriş için girişi ekrana yazdır
kelime_dizisi.each do |kelime|
  puts kelime.capitalize
end

Hmm, bir de bir çılgınlık yapıp bütün karakterleri büyük harf yazdıralım:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Parçalanacak string
parcalanacak = "merhaba,dünya,ben,ruby,programlama,yapıyorum"

# ,'den ayır ve diziye ay
kelime_dizisi = parcalanacak.split(",")

# Dizideki her bir giriş için girişi ekrana yazdır
kelime_dizisi.each do |kelime|
  puts kelime.upcase
end

String’e String Eklemek
Bir stringe bir string eklemek için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Yazi tanımları
yazi1 = "Merhaba dünya!"
yazi2 = "Ben Ruby programlama yapıyorum!!!"

# Birleştirilmiş yazi
yazi3 = yazi1 + " " + yazi2

# Ekrana bastıralım
puts yazi3

String’den Karakter Silmek
Bir stringin son karakterini silmek için:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Yazi tanımları
yazi1 = "Merhaba dünya!"
yazi2 = "Ben Ruby programlama yapıyorum!!!"

# Birleştirilmiş yazi
yazi3 = yazi1 + " " + yazi2

# Ekrana bastıralım
puts yazi3

# Son karakteri silelim
puts yazi3.chop!

Yazının sonundaki bir new line (\n) veya carriage return (\r) gizli karakterlerini silmek için:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Yazi tanımları
yazi1 = "Merhaba dünya!\n"
yazi2 = "Ben Ruby programlama yapıyorum!!!\r\n"

# İlk hallerini ekrana basalım
puts yazi1 + yazi2 + "Satırlara dikkat!"

# Newline ve CarriageReturn silelim
yazi1 = yazi1.chomp
yazi2 = yazi2.chomp 

# Yeni hallerini ekrana basalım
puts yazi1 + yazi2 + "Satırlara dikkat!"

Sondan 5 karakteri de silebiliriz:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Yazi tanımları
yazi1 = "Merhaba dünya!"
yazi2 = "Ben Ruby programlama yapıyorum!!!"

# Sondan 2 karakteri silelim
5.times do yazi2.chop! end

# İlk hallerini ekrana basalım
puts yazi1 + yazi2

Yazı dizisi içerisindeki “Ruby” kelimesini silelim:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Yazi tanımları
yazi1 = "Merhaba dünya!"
yazi2 = "Ben Ruby programlama yapıyorum!!!"

# Ruby kelimesini silelim
yazi2 = yazi2.sub("Ruby ", "")

# İlk hallerini ekrana basalım
puts yazi1 + yazi2

Bütün ünlem işaretlerini silelim:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Yazi tanımları
yazi1 = "Merhaba dünya!"
yazi2 = "Ben Ruby programlama yapıyorum!!!"

# Ruby kelimesini silelim
yazi2 = yazi2.gsub("!", "")

# İlk hallerini ekrana basalım
puts yazi1 + yazi2

Array’den Bir Hane Seçmek
En baştaki örnekte:

merhaba,dünya,ben,ruby,programlama,yapıyorum

yazısını virgüllerden parçalayarak bir dizi elde etmiştik. Şimdi bu dizinin sadece 3. elemanını ekrana yazdıralım:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Parçalanacak string
parcalanacak = "merhaba,dünya,ben,ruby,programlama,yapıyorum"

# ,'den ayır ve diziye ay
kelime_dizisi = parcalanacak.split(",")

# 3. girişi ekrana yazdır
puts kelime_dizisi[2]

3. ve 6. girişi değiştirip tamamını ekrana bastıralım:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Parçalanacak string
parcalanacak = "merhaba,dünya,ben,ruby,programlama,yapıyorum"

# ,'den ayır ve diziye ay
kelime_dizisi = parcalanacak.split(",")

# 3. ve 6. girişleri değiştir
kelime_dizisi[2]="biz"
kelime_dizisi[5]="yapıyoruz"

# Dizideki her bir giriş için girişi ekrana yazdır
kelime_dizisi.each do |kelime|
  puts kelime
end

Array’den Bir Hane Silmek
Bir önceki örnekte “Ruby” yazısının bulunduğu girişi silip ekrana basalım:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Parçalanacak string
parcalanacak = "merhaba,dünya,ben,ruby,programlama,yapıyorum"

# ,'den ayır ve diziye ay
kelime_dizisi = parcalanacak.split(",")

# "Ruby" nin bulunduğu girişi sil
kelime_dizisi.delete_at(3)

# Dizideki her bir giriş için girişi ekrana yazdır
kelime_dizisi.each do |kelime|
  puts kelime
end

4. konumda olduğunu elle belirterek sildik, şimdi de dinamik olarak bularak silelim:

# Kütüphaneleri yükle
require 'rubygems'

# Parçalanacak string
parcalanacak = "merhaba,dünya,ben,ruby,programlama,yapıyorum"

# ,'den ayır ve diziye ay
kelime_dizisi = parcalanacak.split(",")

# "ruby" nin bulunduğu girişi sil
kelime_dizisi.delete("ruby")

# Dizideki her bir giriş için girişi ekrana yazdır
kelime_dizisi.each do |kelime|
  puts kelime
end

Başka programlama dillerine hakimseniz bu kadar basit olmasını beklemiyordunuz herhalde?

Sonuç
Umarım işinize yarar, iyi kodlamalar!