Kategori: Girişimcilik

Proje Yönetimi – Projelerde Zaman Planlama

Giriş Proje sonuçlarını ele aldığımızda, projenin ihtiyacı olan kaynakların yeterli biçimde planlanan şekilde sunulduğu varsayımı ile yada bu varsayıma rağmen, temelde 4 farklı sonuç ile karşılaşmaktayız: Zamanında tamamlanan…

Çıktı Yönetimi

Çıktı Yönetimi Nedir? İşletmelerin amacı genel olarak kar etmektir. Kar ise bir hizmet/ürün üreterek ve bunu satarak ortaya çıkar. Bu çerçevede çıktı yönetim anlayışı özet olarak bir işin:…

Bilişim Teknolojisinin Geleceği

Giriş Bu yazımda bilişim teknolojisinin gelecek 30 yılı ile ilgili bazı öngörülerde bulunmak istiyorum. Bu bağlamda temel olarak ele aldığım alt teknoloji grupları: Paralel Hesaplama Teknolojisi (Parallel Computing)…

Teknoloji Girişimlerinde Temel İşlevler ve Bunların Önemi

Giriş KOBİ’lerde yürütülen birçok işlev bulunmaktadır. Bu işlevler şirketin hayatına devam edebilmesi, büyüyebilmesi ve paydaşların gelir elde edebilmesi için olmazsa olmazlardır. Bu durum teknoloji girişimleri için de geçerlidir….

Ür-Ge, Ar-Ge ve İcat Çıkarma

Giriş Ür-Ge (Ürün Geliştirme) ve Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) kısaltmalarını sıklıkla duyuyoruz. Devletin çeşitli Ar-Ge destekleri de kısaltmanın ifade ettiği faaliyetleri desteklemek için bulunuyor. Televizyonlarda her gün Ar-Ge’nin öneminden…

Ülkemizdeki Kalifiye Mühendis Sorunsalı

Giriş Ülkemizde her iş yapmak isteyenin eninde sonunda personel bulması gerekir. Bu bağlamda da neredeyse her iş adamının ve yöneticinin söylediği bir cümle vardır: “Kalifiye personel bulamıyorum!”. Ülkemizdeki…

Tekerleği Yeniden İcat Etmek

Giriş Ülkemizde inovasyon/teknoloji sektöründe girişimcilik yapan kişiler sıklıkla “Tekerleği Yeniden İcat Etmek” (Reinventing the wheel) ifadesi ile karşılaşmaktadırlar. Genel olarak bu ifadeyi kullanan kişiler eleştirilerini aşağıdaki şekilde açmaktadır:…

Yerli ve Milli Kavramları Üzerine

Giriş Yerli ve Milli kavramları üzerine ülkemizdeki pazarlamacı arkadaşlar oldukça fazla kafa yordular ve ortaya insanları yanlış yönlendirecek birçok ifade attılar. Bu sayede her gün Yerli ve Milli…